Cara Mencari Cinta Sejati

Memang jalan hidup seseorang kita tidak mengetahui. Hanya Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengetahui apa makna dibalik sebuah perjalanan hidup ...